www.diavantisfoundation.nl

BELEIDSPLAN 2022-2024

Stichting Vrienden van Diavantis Foundation

RSIN 863061618

KvK-nummer 84004584

Referentie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Diavantis Foundation 2022-2024

Datum

1-05-2022

Status

Definitief

Auteur

RvB Diavantis Foundation

Inhoud
1. Inleiding

2. Visie en Missie

3. Ambities 3.1 Projecten
3.2 Verantwoording
3.3 Fondsenwerving

4. Kansen en bedreigingen

5. Strategie 5.1 Strategisch stappenplan
5.2 Bestuurlijke zaken

6. Kernwaarden

7. Samenwerkingen

8. Begroting

1. Inleiding

In 2021 is Stichting Vrienden van Diavantis Foundation opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022– januari 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.


2. Visie en Missie

Visie
Het bestuur van Stichting Vrienden van Diavantis Foundation is van mening dat mensen in het algemeen, en mensen met Diabetes Mellitus 2 in het bijzonder, een alternatief geboden moet worden op medicatie. Het voorschrijven van medicatie, dikwijls ingezet als symptoombestrijding, waardoor de ziekte zelf in stand wordt gehouden, zijn wij geen voorstander van. Door middel van een integrale menselijke benadering pak je de ziekte bij de wortel aan en blijkt vaak dat lichamelijke functies herstellen en de kwaliteit van leven toeneemt. Diavantis behandelt niet de ziekte, maar geneest de persoon.

Missie
De doelstelling van onze stichting is om mensen met Diabetes Mellitus 2 op een beklijvende wijze te laten doen komen tot een medicatiearme, of medicatievrije kwaliteit van leven. Om alle mensen met deze ziekte te kunnen helpen, bouwen wij aan een integrale, multifunctionele, multiculturele digitale oplossing die uiteindelijk, maatschappijbreed, een preventieve functie moet gaan vervullen.


3. Ambities

Stichting Vrienden van Diavantis Foundation heeft de ambitie om met een digitale oplossing alle mensen met Diabetes Mellitus 2 op een beklijvende wijze te kunnen laten komen tot een medicatiearme, of zelfs medicatievrije kwaliteit van leven. Daarnaast streven wij ernaar deze oplossing ook in te kunnen zetten als preventiemiddel.


3.1 Projecten

In de komende jaren gaan wij, mensen met Diabetes Mellitus 2 persoonlijk begeleiden naar een beklijvende medicatiearme kwaliteit van leven. Onze partners, die samen met ons deze begeleiding in een digitale vorm gaan gieten kijken nauwlettend met ons mee in deze periode om de digitale variant zo accuraat mogelijk in te kunnen richten.

 

3.2 Verantwoording

Onze penningmeester draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven. Deze worden door haar verantwoord in een financieel jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website.

Daarnaast houden wij u via onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot ons programma. Ook streven wij ernaar om deelnemers van ons programma hun persoonlijke ervaringen te laten delen op onze website.

Iedere donateur die meer doneert dan € …, krijgt een persoonlijke bedankbrief.

In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.

3.3

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • een crowdfunding-actie starten
  • lezingen geven
  • vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven
  • Sponsoren aantrekken
  • Events organiseren

Ontwikkelingen op dit gebied zullen wij publiceren op onze website.

 

4. Kansen en Bedreigingen

Kansen

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij ageren vanuit het hart van de mens met Diabetes Mellitus 2. De begeleiding van onze deelnemers wordt gedaan door coaches die nauw samenwerken met ervaringsdeskundigen. Wij leiden de coaches intern op tot Diavantis-coach. Op deze manier hebben wij een optimale aansluiting bij onze doelgroep.

Bedreigingen

In de komende twee jaar zullen wij een oplossing moeten vinden om de nog altijd sceptische medisch zorgverleners in te laten zien dat wij complementair zijn aan hun zorgverlening. Aan ons de taak om de komende twee jaar kenbaar te maken binnen de zorg dat wij een duurzamer alternatief hebben op medicatie en dat hun medische begeleiding daar een ontegenzeggelijk prominente rol in speelt. Wij gaan voor een vruchtbare samenwerking met het medisch wezen.

5. Strategie

5.1 Strategisch stappenplan

  1. Onze voorzitter zal zich in de komende twee jaar voornamelijk gaan richten op het genereren van inkomsten voor de stichting ten einde het bouwproces van onze oplossing te kunnen bespoedigen.
  2. Het hele team zal actief opzoek gaan naar deelnemers voor ons programma. Daarvoor gaan we contacten leggen met eerstelijns zorgverleners en de sociale media aanwenden.
  3. Daarnaast gaan de bestuurders zich inzetten voor het aangaan van vruchtbare samenwerkingsverbanden.
  4. Onze secretaris zal ieder kwartaal zorgdragen voor een digitale nieuwsbrief voor alle donateurs. Daarnaast zal er ieder half jaar een algemene nieuwsbrief op onze site verschijnen.

5.2 Bestuurlijke zaken

Voor deskundige ondersteuning en advisering stelt het bestuur een directeur aan. De directeur zal binnen het bestuur bijzonder belast zijn met de commerciële en operationele activiteiten van de Stichting. Daartoe behoort onder meer het geven van leiding, de verantwoordelijkheid voor het verkoop- en marketingbeleid en de realisatie van de daaruit voortvloeiende operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen. Tevens is zij belast met de operationele basisprocessen en ondersteunende processen.

 

6. Kernwaarden

Compassie met de deelnemer en respect hebben voor zijn/haar onvermogens.

De deelnemer is meer dan zijn/haar ziekte.

Wij werken vanuit het hart van de mens met Diabetes Mellitus 2.

Iedereen is welkom.

Kwaliteit van leven staat op één.


7. Samenwerkingen

Onze stichting werkt samen met

– Argeweb

– Appspecialisten, Tilburg

– Bespeak B.V., Amersfoort

– UMC, Groningen

– André Baars, RU Nijmegen

– 8D games, Leeuwarden

– UMCG, Groningen

– At C, Sneek

– Elastique B.V., Hilversum

– BKS Consultancy, Leimuiden

– Lokaal 55, Sneek

– Fit20, Hattem

– Rameau Voetzorg en Schoenmode, Sneek

 

8. Begroting

Volgt

Scroll naar boven