www.diavantisfoundation.nl

Initiator Diavantis worstelde 18 jaar
lang met zijn Diabetes Type 2

De initiator van Diavantis, Piet-Jan Coremans, werd in 1998 gediagnosticeerd met Diabetes Type 2. Protocollen werden in gang gezet, goedbedoelde adviezen en instructies werden gegeven en er werd medicatie voorgeschreven. Dit mocht allemaal niet baten, zijn ziekte bleek totaal niet beheersbaar en zijn lichamelijke conditie verslechterde. Begin 2016 werden ernstige complicaties geconstateerd, namelijk; retinopathie, autonome neuropathie en voetulcus. Het moment van de bittere waarheid was aangebroken, zijn leven zou in het teken staan van aftakeling, pijn en beperkingen.


Dit bericht was voor Piet-Jan het omslagpunt. Hij was tot het uiterste gemotiveerd om te kijken of hij het tij nog kon keren. Hij besloot op dat moment dat hij, en niemand anders, de touwtjes in handen moest nemen. Piet-Jan is zich enorm gaan verdiepen in alle (medische) informatie die er voor handen is, gesterkt door zijn zus (internist endocrinoloog) die hem de toegang verschafte tot zeer veel waardevolle kennis. Na een jaar lang heel hard aan zichzelf gewerkt te hebben werd hij eind 2016 door zijn zorgteam genezen verklaard.

De medische wereld was enorm onder de indruk van zijn herstel. Zij vroegen Piet-Jan om zijn herstelproces inzichtelijk te maken als opmaat naar een oplossing voor alle mensen met Diabetes Type 2.


Zo gemotiveerd als Piet-Jan begin 2016 was voor zijn eigen herstel, zo gemotiveerd is hij nu om zoveel mogelijk mensen met diabetes type 2 te laten herstellen. Om die reden heeft hij Diavantis in het leven geroepen. Wij zijn ervan overtuigd dat met ons programma, dat naast de medische kant, heel veel ruimte biedt voor de menselijke kant, mensen blijvend herstellen van diabetes type 2.

Scroll naar boven