www.diavantisfoundation.nl

Veel gestelde vragen over Diabetes

Welke soorten Diabetes zijn er?
  • Diabetes type 1
  • Diabetes type 2
  • Zwangerschapsdiabetes
  • Neonatale diabetes
  • Mody
  • Lada
  • Midd
  • Diabetesinsipidus
  • Diabetes type 3 Alzheimer

Diabetes type 1:

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem zich vergist en per ongeluk de cellen vernietigt die insuline aanmaken in de alvleesklier. Als je type 1 hebt, kunnen artsen dat in het bloed zien aan bepaalde antistoffen. Je eigen lichaam maakt zelf geen insuline meer aan en daarom moet je insuline toedienen met de insulinepen of een insulinepompje. Waardoor die afweerreactie ontstaat, is niet bekend. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan, want dat biedt perspectief om die verkeerde reactie te herstellen.

Diabetes type 2:

Bij diabetes type 2 is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline. Daardoor blijft er te veel suiker in het bloed zitten. De kans op diabetes type 2 wordt groter door een ongezonde leefstijl. Ook erfelijkheid speelt een rol. Mensen met diabetes type 2 krijgen in eerste instantie een dieet en/of tabletten voorgeschreven. Is dat niet meer voldoende, dan zullen ook zij insuline moeten toedienen.

Zwangerschaps-diabetes:

Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Zwangerschapsdiabetes komt voor bij een op de tien tot twintig zwangerschappen en ontstaat meestal tussen de 24e en 28e zwangerschapsweek. Deze vorm van diabetes is meestal tijdelijk. Wel hebben de vrouwen 50% kans om binnen tien jaar diabetes type 2 te krijgen.

Zwangerschapsdiabetes wordt behandeld met een dieet en als het nodig is ook met insuline.

Neonatale diabetes:

Mensen die al in hun eerste 6 levensmaanden diabetes kregen, kunnen een speciale genetische vorm hebben van neonatale diabetes. Die moet anders worden behandeld dan diabetes type 1.

Mody:

MODY is een afkorting van het Engelse Maturity-Onset Diabetes of the Young, een vorm van diabetes die op jonge leeftijd begint. De aanleg voor MODY is erfelijker dan de ‘gewone’ soorten diabetes. Als een van de ouders MODY heeft, dan hebben de kinderen 50 procent kans om het ook te krijgen.

Er zijn verschillende MODY-vormen. Er zijn nu elf subtypen bekend; bij elk type is een ander gen verantwoordelijk voor de diabetes. Bij allemaal is er iets misgegaan bij de aanleg van de alvleesklier tijdens de zwangerschap. Het gevolg is dat de alvleesklier al vroeg in het leven uitgeput raakt en minder insuline kan maken. De verschillende MODY-vormen kunnen worden bepaald met een genetische test. Daardoor kan de behandeling op maat worden gemaakt.

Omdat erfelijke vormen van diabetes heel zeldzaam zijn (2-3%) krijgen zeker kinderen bijna altijd de diagnose type 1 en moeten ze direct insuline spuiten. Bij MODY’s is een andere behandeling beter. Als kinderen een ‘goede’ MODY hebben, blijven ze hun hele leven op eenzelfde manier mild ontregeld en is insuline spuiten niet nodig. Bij de ‘minder goede’ MODY-vormen verloopt de diabetes wel zoals normaal, maar die kinderen kunnen vaak de eerste tien jaar met tabletten worden behandeld voordat ze insuline moeten spuiten. Naar schatting zijn er in Nederland 15.000 MODY-patiënten, van wie er slechts 6.000 zijn gediagnosticeerd. (Bron: Diabeter)

Lada:

Dit is een vorm van diabetes type 1 die lijkt op diabetes type 2, doordat het heel geleidelijk begint. Het is eigenlijk een langzame vorm van diabetes type 1: mensen met LADA hebben ook dezelfde antistoffen. Het woord LADA is een afkorting van het Engelse Latent Auto-immune Diabetes in Adults. Naar schatting hebben vijftien van de honderd mensen met de diagnose diabetes type 2 eigenlijk de LADA-vorm. Mensen met LADA krijgen in de praktijk meestal de diagnose diabetes type 2 omdat ze vaak nog een tijd zonder insuline spuiten toe kunnen. Vooral bij jonge, slanke mensen die diabetes ‘type 2’ krijgen, is het zinvol om te onderzoeken of het niet gaat om LADA.

Midd:

MIDD staat voor Maternally Inherited Diabetes and Deafness. Het is een zeldzame vorm van diabetes.

Diabetesinsipidus:

Diabetesinsipidus is een zeldzame vorm van diabetes die niets te maken heeft met bloedsuiker. De nieren scheiden te veel vocht af.

Diabetes type 3 Alzheimer:

Lange tijd werd gedacht dat alleen de alvleesklier insuline maakt. Maar ook de hersenen blijken dat te kunnen. Als de hersenen geen herseninsuline meer maken, leidt dat mogelijk tot de ziekte van Alzheimer. Wetenschappers zijn daar nog niet uit.

Scroll naar boven